รับคำท้า กล้าหรือเปล่า 0
รับคำท้า กล้าหรือเปล่า 1
รับคำท้า กล้าหรือเปล่า 2
รับคำท้า กล้าหรือเปล่า 3
รับคำท้า กล้าหรือเปล่า 4
รับคำท้า กล้าหรือเปล่า 5

กลับ ขึ้น บนสุด