ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 0
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 1
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 2
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 3
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 4
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 5
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 6
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 7
ไม่ใส่เสื้อ ก็อุ่นได้ 8

กลับ ขึ้น บนสุด