ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 0
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 1
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 2
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 3
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 4
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 5
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 6
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 7
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 8
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 9
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 10
ไม่อยากให้หยุด แต่อยากให้อยู่ 11

กลับ ขึ้น บนสุด